ativanuse.com

Arab - Ženatý muž olizuje a šuká její tuku kundaAno, to je jedna st Modrho ptka, ta m taky vdycky uchvacovala Uprosted slu byl takov leknnov kvt, kter vdycky odvel na svt dti vybran k narozen. Ty nenarozen (ale v podob batolat nebo vtch dt) ekaly v sle na svj as. Mezi nimi budouc sourozenec tch dvou dt, kter chodily pohdkovou a hledaly modrho ptka. I kdy od jist doby jich je vude plno. Elika: jestli v t pohdce byli straci a pikrvali se na noc 3 stbly slmy, tak to je Dar zlho kouzelnka.

Elika Extra tda :D 17. 10 12:47 11672 pspvk. J si taky pesn nevzpomnm o em ty pohdky byly, ale myslm, e to bylo nco jako tisc a jedna noc, co si pamatuju do dneka je scna, kdy njak lovk vyroste v obra. Z toho jsem byla jako mal u vytren. Dlouhodob nava me nastat i jako dsledek ivotnho stylu, ale me mt souvislost i s njakm onemocnnm, proto je potebn vnovat j patinou pozornost.

Finista si pamatuju, ten byl vborn Ty orientln si fakt nevybavuju. Orientln byl Aladin. Nzev pesn nevm. M se z hranch lbil jedin Mrazk a Snhov vloka, na kter jsme byli kdysi se zkladkou v kin. Nejlep byly ty kreslen, minulej rok je dvali brzo rno kadou nedli na jednice. Hovoili jsme o monch pinch chronick navy, ale ve vtin ppad je chronick nava dsledkem nesprvnho zpsobu ivota.

Infekn onemocnn vyerpvaj lidsk organismus. Chronick nava jako symptom se nejastji objevuje pi nsledujcch onemocnnch: hepatitida, tuberkulza, chipka, malrie, infekce HIV. Normln nava je odpovd organismu na fyzickou a psychickou zt. nava je pln normln reakc v ppad, kdy lovk prov vt zaten, ne na jak je obvykle zvykl. Avak i tato normln nava me bt chorobn, kdy se stane chronickou, anebo kdy naroste do extrmnch rozmr a petrvv pli dlouho. Kdy je nkdo pravideln vystaven neobvykle velk psychick, duevn a fyzick zti, tak v tom ppad bude mt dlouhodob nava tyto piny.

ativanuse.com - 2018 © Mapa stránek